0
Chính sách bảo hành

1.    Công Ty Mẹ & Bé chỉ bảo hành các sản phẩm có chế độ bảo hành do Công Ty Mẹ &  phân phối.

2.    Công Ty Mẹ &  có trách nhiệm bảo hành những sản phẩm hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi do nguyên liệu gây ra.

3.    Trong trường hợp khách hàng không tuân theo những chỉ dẫn, không sử dụng máy đúng cách ( như cắm sai nguồn điện, nhúng máy vào nước, đánh rơi, khách hàng tự ý mở máy ra, những nguyên nhân do thiên nhiên gây ra…) và những lỗi khác không do nhà sản xuất gây ra thì sản phẩm sẽ không thuộc chế độ bảo hành.

4.    Khi khách hàng bảo hành sản phẩm, khách hàng cần mang theo phiếu bảo hành của Công Ty Mẹ &  hoặc giấy tờ chứng minh được ngày mua sản phẩm.

5.    Nếu khách hàng không có phiếu bảo hành hoặc bất kỳ giấy tờ nào chứng minh  được ngày mua sản phẩm hay trường hợp không thuộc chế độ bảo hành thì khách hàng phải chịu hoàn toàn chi phí sửa chữa.

6.    Ngoài thời hạn bảo hành (nếu còn phiếu bảo hành), Công Ty Mẹ &  sẽ hỗ trợ sửa chữa, sẽ tính phí thay thế phụ tùng (nếu có) và không tính tiền công.